CUBEicon/36/flexible

Kohustuslik vastutuskindlustus

Liikluskindlustus

Tutvustus

  • Liikluskindlustus on kohustuslik vastutuskindlustus.
  • Liikluses ei tohi kasutada sõidukit, millel ei ole liikluskindlustust.
  • Liikluskindlustuse leping peab olema sõlmitud kõikidele registrisse kantud (registreerimismärgiga) sõidukitele.
  • Liikluskindlustuse kindlustusandja hüvitab liiklusõnnetuse põhjustaja tekitatud kahju teisele isikule.
  • Liiklejale annab liikluskindlustus liiklejale kindluse, et tema tekitatud kahju hüvitatakse ja liiklusõnnetuse põhjustaja ei pea seda ise kandma.
  • Liiklusõnnetuses kannatanule annab kohustuslik liikluskindlustus kannatanule kindlustunde, et talle tekitatud kahju hüvitatakse.
Meie kindlustuse koostööpartner on Smart Kindlustusmaakler AS.
Küsige kindlustuspakkumist SIIT, lisainfo Smart Kindlustusmaakleri klienditoe telefonil 618 1610.