CUBEicon/36/flexible

Vabatahtlik sõidukikindlustus

KASKO

Nõuded kaskokindlustuslepingule:

  • kindlustuskaitse kehtib alates liisingueseme juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko liisinguvõtjale ülemineku hetkest
  • kindlustusväärtus on vähemalt liisingueseme turuhind
  • uute sõidukite puhul on kohustuslik uusväärtuskindlustuse kaitse
  • soodustatud isik ja hüvitise saaja on liisinguandja
  • kindlustuskaitse kehtivusala on vähemalt Euroopa (välja arvatud SRÜ riigid)
  • kindlustatavad riskid on: liiklusõnnetus, tulekahju, loodusõnnetus, veekahju, vargus, röövimine ja vandalism
  • vara peab olema kindlustatud tootja poolt komplekteeritud standardvarustuse koosseisus, mittekomplekteeritud lisaseadmed ja kindlustusandja poolt nimetatud lisa- ja erivarustus näidatakse eraldi
  • omavastutuse määr: sõidu- ja pakiautode põhiomavastutus kuni 320 eurot, muude maismaasõidukite põhiomavastutus kuni 700 eurot; varguse ja röövi omavastutus kuni 15%
  • ärikliendi kindlustusleping peab olema sõlmitud kindlustusmakse tasumisega ühes osas aastamaksena välja arvatud juhul, kui kindlustusleping on sõlmitud liisinguandja koostööpartneri Smart Kindlustusmaakler AS-i vahendusel
Meie kindlustuse koostööpartner on Smart Kindlustusmaakler AS.
Küsige kindlustuspakkumist SIIT, lisainfo Smart Kindlustusmaakleri klienditoe telefonil 618 1610.

Eestis tegutsevate kindlustusseltside nimekiri on leitav www.fi.ee.