CUBEicon/36/flexible

Andmete töötlemine

SIA Citadele Leasing Eesti filiaali privaatsuspoliitika

Kehtib alates 01.02.2021

Alljärgnevast poliitikast saate teada, milliseid andmeid me teie kohta kogume, mida nendega teeme ja millal avaldame neid teistele. Kaitseme alati teie andmeid ja täiustame privaatsuspoliitikat regulaarselt. Anname privaatsuspoliitika muudatustest teada oma kodulehe rubriigis Ettevõttest > Uudised.

 • 1 . Kuidas me teie kohta andmeid kogume?

  Kogume teie kohta andmeid kolmel moel:

  • kui kasutate meie veebisaiti või sisestate sellesse andmeid;
  • kui taotlete liisingut, krediiti või kindlustust või teete tagasimakseid;
  • kui te liisingut tagasi ei maksa.

  1.1. Teie esitatavad andmed:

  • ees- ja perekonnanimi, isikukood;
  • postiaadress;
  • mobiiltelefoni number;
  • tööandja;
  • amet;
  • e-posti aadress;
  • igakuine netosissetulek;
  • lisasissetulek ja selle allikad;
  • andmed teiste olemasolevate finantskohustuste kohta;
  • pangakonto number;
  • viimase 6 kuu pangakontoväljavõte;
  • seosed riikliku taustaga isikutega.

  1.2. Teave, mida saame teie kohta

  1.2.1. Krediidiajalugu

  Krediidiandjate ja -vahendajate seaduse ning võlaõigusseaduse kohaselt on meil kohustus hinnata teie krediidivõimelisust, kui saame teilt liisingutaotluse. Saame selleks teavet krediidiinfo pakkujatelt.

  1.2.2. Citadele grupi ettevõte poolt edastatud teave

  Citadele grupi ettevõttena võime saada teistelt Citadele grupi ettevõtetelt liisingutaotlusi ja vaadata neid läbi vastavalt käesoleva privaatsuspoliitika teie isikuandmete töötlemise tingimustele.

  Me võime saada teavet teistelt Citadele grupi ettevõtetelt rahapesu, terrorismi ja massihävitusrelvade rahastamise, rahvusvaheliste ja riiklike sanktsioonide rikkumise, pettuse ja muude Citadele grupi riskide piiramiseks või tõkestamiseks. Ka sellisel juhul töödeldakse teie isikuandmeid vastavalt õigusaktide nõuetele ja käesolevas privaatsuspoliitikas teie isikuandmete töötlemiseks sätestatud tingimustele.

  1.2.3. Netosissetulek

  Krediidiandjate ja -vahendajate seaduse ning võlaõigusseaduse kohaselt on meil kohustus hinnata teie krediidivõimelisust, kui saame teilt liisingutaotluse. Saame selleks teavet AS Pensionikeskuse poolt peetavast kogumispensioni registrist teie viimase 6 kuu pensionikindlustusmaksete kohta.

  1.2.4. Alaealiste ülalpeetavate arv

  Krediidiandjate ja -vahendajate seaduse ning võlaõigusseaduse kohaselt on meil kohustus hinnata teie krediidivõimelisust, kui saame teilt liisingutaotluse. Saame selleks teavet rahvastikuregistrist.

  1.2.5. Seosed riikliku taustaga isikutega

  Rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse kohaselt on meil kohustus tuvastada teie võimalik seos riikliku taustaga isikutega. Saame selleks teavet FICO TONBELLER poolt peetavast registrist.

  1.2.6. Toimingud meie veebisaidil

  Et parandada oma teenuste kvaliteeti ning kiirendada veebisaiti ja liisinguandmist, kogume koos koostööpartneritega anonüümseid küpsiseid ning säilitame neid kuni 12 kuud. See info on anonüümne.

 • 2 . Miks me teie kohta andmeid kogume?

  Milliseid andmeid ja mille jaoks me kogume, vaadake siit.

 • 3 . Kuidas me teie andmeid analüüsime?

  Kontrollime, kas järgite hea usu põhimõtet ja hindame teie krediidivõimelisust ka automaatselt, et pakkuda teile liisingut võimalikult kiiresti. Nii saame otsustada, kas anname teile krediiti, kui palju ja mis tingimustel. See on teile kasulik, sest saame arvestada konkreetselt teie andmeid ja kohandada liisingutingimusi teie vajaduste alusel. Allpool kirjeldatud protsessile kulub harilikult kuni 2 tööpäeva. Kui te andmete töötlemisega ei nõustu, ei saa me kahjuks teie krediidivõimelisust hinnata, liisingutingimusi arvutada ega teile krediiti võimaldada.

  Liisingu andmisel ja selle tingimuste määramisel kasutame algoritmi, mis analüüsib teie andmeid SIA Citadele Leasing Eesti filiaali tarbijakrediidi sise-eeskirja ja teiste organisatsioonisiseste krediidihindamise eeskirjade kohaselt.

  Kui soovite teada, mis infot me krediidiinfo pakkujatelt ja võlgnike andmebaasidest oleme saanud, võtke palun nendega ise ühendust:

  Creditinfo Eesti AS
  info@creditinfo.ee
  +372 665 9600

  Kui keeldume teile liisingu andmisest, võite küsida selle põhjusi punktis 6 kirjeldatud viisil.

 • 4 . Kellele me teie andmeid avaldame?

  Oleme võtnud kasutusele erinevaid abivahendeid ja teenuseid, mis lihtsustavad meie koostööd ning kiirendavad suhtlust. Seetõttu avaldame:

  • teie lepinguga seotud isikuandmed sh kontaktandmed müüjale sellises mahus ja ulatuses, mis on vajalikud lepingu ja sellega seonduvate lisade tingimuste täitmiseks;

  • teie lepingu ja kontaktandmed automüüjale, kes teie liisinguavalduse meile esitas;

  • teie ees- ja perekonnanime ning isikukoodi sõiduki registreerimiseks vajalikele asutustele (Transpordiamet ja Liikluskindlustuse Fond);

  • teie ees- ja perekonnanime ning isikukoodi Smart Kindlustusmaakler AS kaudu kindlustusettevõtetele, kui olete nõustunud saama liisitava sõiduki kohta kindlustuspakkumise;

  • liisingutoimikus teie kohta oleva info arhiveerimise ja võlgade sissenõudmise teenuste pakkujatele;

  • teie kontaktandmed kommunikatsiooni ja IT-teenuse pakkujatele liisingu haldamise jaoks;

  • teave teie taotluste ja nõuete kohta meie emaettevõtjale AS “Citadele banka”;

  • teave erinevat tüüpi vahejuhtumite kohta (nt kui oleme tuvastanud seaduserikkumisi) meie emaettevõtjale AS “Citadele banka”;

  • teave teie andmete kontrollimise kohta vastavalt krediidiandjate ja -vahendajate seadusele, võlaõigusseadusele ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusele AS-ile "Citadele banka" ja tema tütarettevõtjatele tuvastatud riskide kontrollimiseks või leevendamiseks või ennetamiseks;

  • kui olete nõustunud reklaam vastuvõtmisega, võime teie isikuandmeid edastada meie emaettevõtjale AS "Citadele banka".

  Isikud, kellele me teie andmeid ülaltoodud põhjustel võime avaldada, on välja toodud "SIA Citadele Leasing Eesti filiaali volitatud andmetöötlejate nimekirjas", mis on kättesaadav meie kodulehel.

  Kui te liisingut lepingu tingimuste kohaselt tagasi ei maksa, kaalume võimalust kaasata võla tagasisaamiseks asjatundjad. Sel juhul töötleme teie isikuandmeid oma õigustatud huvides, et saada krediidina antud raha tagasi. Kui otsustame teie võla edastada võlgade sissenõudmise teenuse osutajale, anname neile teie ees- ja perekonnanime, kõik kontaktandmed, liisingulepingu ja selle muudatuste koopia ning info varasemate maksete kohta.

 • 5 . Kuidas me teie andmeid kaitseme?

  Meie IT-taristu kasutamine ja juurdepääs sellele on rangelt reguleeritud, võttes aluseks vähima ja vajaduspõhise juurdepääsu põhimõtted. Krüpteerime isikuandmed, kasutame tulemüüre ning sissetungi avastamise ja ennetamise süsteeme, et kõik teie isikuandmed oleks konfidentsiaalsed ja turvaliselt hoitud. Kontrollime oma süsteeme ja vaatame asjaomase poliitika läbi regulaarselt, et meie IT-turbe meetmed oleks kõigist ohtudest sammuke ees. 

  Kustutame teie isikuandmed vastavalt privaatsuspoliitika punktis 2 sätestatud korra kohaselt. Kui te ei ole veel 13-aastane, kuid olete täitnud liisingutaotluse, lükkab meie süsteem mistahes teie andmed tagasi ega salvesta neid. Kui te keeldute liisingulepingu allkirjastamisest, kustutame teie andmed viie aasta jooksul tulenevalt rahapesuvastastest õigusaktidest.

 • 6 . Millised on teie õigused?

  Kuna töötleme teie andmeid, saate uurida, mida me nendega täpsemalt teeme, kuidas neid töötleme ja mõnel juhul paluda meil ka neid vähem töödelda. Te saate:

  • nõuda endale meie valduses olevaid isikuandmeid ning küsida andmete töötlemise otstarvet ja alust (tasuta);

  • keelata endale reklaami saatmise (tasuta);

  • muuta oma kontaktandmeid (tasuta);

  • esitada värskemad andmed oma sissetulekute või väljaminekute kohta (tasuta);

  • paluda meil teatud andmeid mitte kasutada (tasuta);

  • saada teavet enda kohta salvestatud andmetest (tasuta);

  • taotleda oma andmete kustutamist meie andmebaasist (tasuta);

  • paluda meil selgitada liisingust keeldumise põhjusi.

   

  Teie andmete töötlemise eest vastutab SIA Citadele Leasing Eesti filiaal, kelle registreeritud aadress on Liivalaia 13, 10118 Tallinn, Eesti Vabariik. Isikuandmete kaitse spetsialist vastab kõikidele küsimustele teie andmete kasutamise kohta Citadele Leasingus. Palun edastage oma pöördumine e-posti aadressil privacy@citadeleleasing.ee ja kirjeldage probleemi võimalikult üksikasjalikult. Me vastame teile 30 päeva jooksul.

  Meie tegevuse üle isikuandmete kaitse valdkonnas teeb järelevalvet Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee, +372 627 4135). Enne, kui pöördute küsimuse või kaebusega inspektsiooni poole, soovitame teil võtta ühendust meie isikuandmete kaitse spetsialistiga, et teie taotlusega tegeletaks võimalikult kiiresti.